"Antigone - forever" by Nika Kosenkova

Antigone by Sophocles

Antigone - IRINA SLUTSKAYA
ISMENE - NATALYA NEPOMNYASHCHAYA
CREON - GEORGIY MELSKIY (Igor' Larin, Vladis Golk)
EURYDICE - ELENA SHKURPELLO
TIRESIAS (Teiresias) - SERGEY LETOV
HAEMON - VIKTOR FLIER
Guard - PAVEL KRAVETS
Messenger - OLEG OSIPOV, Vladimir Balashov, Valiko Gvimradze
Orphan - SVETLANA NAM
Coryphée - TIMCHENKO ELENA, Marina Manych
Nurse – Evgeniya Kuznetsova, Irina Ageykina

Director - Nika Kosenkova
Сhoreographer – laureate of «Golden mask» prize Gennadiy Abramov
Stage designer – Mihail Karyagin
Composers – Vladis Gol'k, Nikola Korradi
Consultant – Ekaterina Dorohova
Choirmaster – Viktor Flier
Director' Assistants – Evgeniya Kuznetsova, Elena Shkurpello
Costume designer – Tat'yana Shumskaya